پروژه تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش واقع در پونک میدان عدل به تعداد ۱۳ طبقه مدت زمان اجرای این پروژه سه روز کاری و مساحت پروژه حدود ۹۰۰۰ مترمربع بودم.

 

بازگشت به لیست

پروژه های مرتبط